Diyarbakır

diyarbakir

Biraz yaşadığım yerin tarihinden başalayalım, Diyarbakır dünya tarihinde birçok medeniyet tarafından yönetilmiş bir şehirdir.  İlk yerleşiminden günümüze kadar şehri kuşatma altına alan bütün krallıklar şehre farklı isimler vermiştir. Şehrin adı ilk olarak Asur hükümdarı Adad Nirari I (MÖ.1316-1281) ye ait bir kılıç kabzasında ‘Amidi’ veya ‘Amedi’ olarak geçmektedir. Bu adın kente ilk yerleşen Hurilerden (Subartu) kalma olduğu kabul edilmektedir. Roma kaynaklarında da şehrin adı ‘Amid’ ve ‘Amida’ diye geçmek¬tedir. Bölgenin yerli halklarından olan Süryaniler ise şehri ‘Amid’, ‘Omid’, ‘Emit’ ve Amida diye anmaktadırlar. İslami dönemde şehir için kullanılan ‘Kara Amid’,’Kara Hamid’, ‘Diyar-ı Bekir’ isimleri Cumhuriyetle birlikte ‘Diyarbekir’ son olarak da ‘Diyarbakır‘ şeklinde değiştirilmiştir.

Tarihteki bu karmaşadan bile anlayabiliriz aslında günümüzde burada yaşanan olayların sebebini Mezopotamyanın en verimli topraklarında yer alan Diyarbakır sürekli savaşlara sahne olmuş hatta bu sebepten dolayı Dünya’nın en büyük surlarına sahiptir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir